Resume
Butir Peribadi:
Nur Hafizah binti Karim
012-6681686

Kelayakan Akademik:
Universiti Utara Malaysia
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hal-Ehwal Antarabangsa (Kepujian)


Kelayakan Kemahiran:
1-Bak’s Creation Sdn. Bhd
    - Senior Ladies Dressmaking (SKM Tahap 2)
    - Senior Tailor Made to Measure Garment (SKM Tahap 2)
2-Giatmara Jasin
    - Sijil Pembuat Pakaian


Pengalaman Industri
1-Jurujahit

Syarikat Noryati Binti Jani     2004-2005 
2-Pengurus
Syarikat Nur Hafizah binti Karim     2005-2014

Pengalaman Mengendali Latihan

Tahun 2009
Training Provider Latihan Menjana Pendapatan GIATMARA Malaysia
Tenaga Pengajar Perintisan Khas GIATMARA - EPU

Tahun 2010 
Training Provider Program Kebolehpasaran Kolej Komuniti Bukit Beruang
Training Provider Program 3L GIATMARA Sungai Rambai
Training Provider Program 3L GIATMARA Kota Melaka 

Tahun 2011 
Training Provider Latihan Menjana Pendapatan GIATMARA Malaysia
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Kolej Komuniti Jasin
Tenaga Pengajar Perintisan Khas GIATMARA - EPU
Tenaga Pengajar Perintisan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka 

Tahun 2012 
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Kota Melaka
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Jasin

Tahun 2013
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Kota Melaka
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Jasin
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Alor Gajah
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Kulai
Tenaga Pengajar Program Latihan Kemahiran MRTC

Tahun 2014
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Kota Melaka
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Jasin
Tenaga Pengajar Program Latihan 1 Malaysia Giatmara Alor Gajah
Tenaga Pengajar Program Latihan Kemahiran MRTC